Utmaningen i it-projekt är inte att eliminera osäkerhet i förväg utan att anpassa till osäkerheten i takt med att den blottläggs.

Stora it-projekt går inte att förstå förrän du börjar bygga dem. Risken för oväntade problem är stor. Att följa en detaljerad plan hindrar deltagare från att lära sig under arbetets gång. Planeringen kan till och med göra det svårare att upptäcka fel.

Vid projektstart har vi 100% flexbilitet och 0% avslut. Vid projektets slut är förhållandet omvänt. För varje beslut som genomförs minskar flexibiliteten.

Överdrivet detaljerad planering minskar flexibiliteten långt innan det är nödvändigt. Att hantera oförutsedda problem blir svårare.

Läs mer i boken Att arbeta med öppna data