Joakim Jardenberg arbetar med en ”Checklista för Sveriges nästa IT-kommun” och du kan bidra. Flera bidrag är i linje med det vi lyfter här på #smartadata.

Så här beskriver Jocke satsningen

Fokusera på sådant som en kommun faktiskt kan påverka och göra av egen kraft. Var konkret och tänk dig att det kan vara något som man faktiskt bockar av från en lista och säger; ”klart!”. Men tänk högt, brett och fritt. Överraska gärna. I nästa steg prioriterar vi och bearbetar listan tillsammans.

Hela Checklistan

Seminarium i Almedalen den 5 juli