Insyn i myndigheters arbete har försämrats både för medborgare och för journalister. I takt med att insynen minskar ökar trycket på att bevara dialog och transparens mellan medborgare och myndigheter. 

Men hur ser lösningen ut och vad innebär ökad transparens?

På Facebook

4 juli 2016
Kl. 14-14.50
Donners Brasserie’s terrass, Donners plats 3, Visby

Svenska politiker har de senaste åren genomfört en mängd begränsningar i offentlighetsprincipen. Parallellt har internet blivit allt viktigare i människors liv och våra förväntningar på öppenhet och transparens har ökat. Men svenska myndigheter har svårt att anpassa sin verksamhet för att möta dessa förväntningar och utveckla nya arbetsmetoder i samklang med digitaliseringen. På Almedalen lyfter vi därför frågorna:

  • Hur ser lösningarna ut för att göra svenska myndigheter mer öppna och transparenta?
  • Vilka är medborgarnas förväntningar och behov?

Utifrån Fores senaste publikationer – om myndigheters transparens och best practices för öppna data, diskuterar panelen de svåraste utmaningarna och lyfter fram exempel på lösningar som prövats eller borde prövas.

Medverkande:

  • Stina Carlsson Reich, Head of Business Design, Doberman
  • Jacob Dexe, Researcher Public Policy & ICT, SICS Swedish ICT
  • Anders Ekholm, Vice vd, Intitutetet för framtidsstudier
  • Rikard Linde, programchef Fores program det Digitala samhället, moderator


Om seminariet i Almedalsprogrammet

#smartadata