1. Prioriteringar. Ni beslutar vad som verkligen är viktigt. Vad ska med i första versionen och vad får vänta. Begränsingarna tvingar er att fatta svåra beslut.
  2. Verklighet. När ni kontrollerar omfattningen har ni större chans att leva upp till förväntningar på ert projekt.
  3. Flexibilitet. Förändringsförmågan är nyckeln till framgång och små projekt är lättare att ändra på. Varje steg i arbetet ger er erfarenhet och kunskap och ökar er flexibilitet.

Läs mer i boken Att arbeta med öppna data

Dela listan på Facebook
Dela listan på Twitter