Nedan följer våra rekommendationer för att arbeta mer produktivt med öppna data.

Ladda ner hela boken (pdf)

1. Stöd lärande

Lärande är utgångspunkten i ett utvecklingsprojekt. Orsaken är att den svåraste utmaningen inte är att ta bort osäkerhet i förväg utan att anpassa till osäkerheten i takt med att den blottläggs. Metoden för att hantera osäkerhet är att dela upp arbetet i små, testvänliga delar där framstegen kontinuerligt granskas och justeras. Då kan både utvecklare och projektledning förstå tekniken och bedöma om projektet rör sig i rätt riktning.

2. Begränsa omfattningen