Bestäm vad som är viktigast och gör det, låt annat vänta. Att publicera bra mjukvara med något färre funktioner än planerat är bättre än något fullt med buggar och problem.

Ta bort sånt som inte är helt nödvändigt. Sen kan ni titta på resultatet och bedöma om det räcker. Att lägga till ny funktionalitet senare är lättare när ni har något som fungerar, som ni testat och som ni alla förstår.

”Make each feature work hard to be implemented. You should only consider features if they’re willing to stand on the porch for three days waiting to be let in. If a request for a feature keeps coming back, that’s when we know it’s time to take a deeper look. Then, and only then, do we start considering the feature for real.”

från Start with No – Getting Real