Små projekt gör det lättare att prioritera, det ökar er flexibilitet och ger en bättre verklighetsförankring.

Ju svårare det är för er att ändra på något desto färre förändringar kommer ni genomföra, så ta bort hinder som försvårar förändring. När ni minskar omfattningen blir det lättare att justera och ändra. Då försvinner många hinder som gör ert arbete trögare. Sånt som tidigare tog veckor att genomföra fixar ni nu på ett par timmar.

  1. Prioriteringar. Ni beslutar vad som verkligen är viktigt. Vad ska med i första versionen och vad får vänta. Begränsingarna tvingar er att fatta svåra beslut.
  2. Verklighetsförankrat. Begränsad storlek, små delar är oftast lättare att förstå och kritisera.
  3. Flexibilitet. Förändringsförmågan är nyckeln till framgång och små projekt är lättare att ändra på. Varje steg i arbetet ger er erfarenhet och kunskap och ökar er flexibilitet.