Ju större objekt desto mer energi krävs för att ändra dess riktning. Istället för en oljetanker kan ni styra en (eller flera) utombordare.

Små projekt lämpar sig för situationer där ni vill testa olika lösningar och få fler perspektiv på arbetet.

Minskad omfattning innebär att ni kan testa fler idéer snabbare, upptäcka fler missar och skapa fler framgångsrika idéer.

”Adding manpower to a late software project makes it later.”

från The Mythical Man Month