2015 fanns över en miljard filer på internet märkta med Creative Commons- licenser 1, drygt 200 miljoner fler än året innan! World Wide Web utvecklas mot ökad öppenhet och återanvändning. Öppenhet är norm på nätet och på många områden är vi framme vid målet om öppet tillgänglig information, åtminstone tekniskt sett.

Men i praktiken är mycket av dessa data svårtillgänglig. Vi har nått en situation där flaskhalsen är pedagogisk, där vi inte har praktisk möjlighet att använda de fantastiska resurser som människor delar med varandra.

På tankesmedjan Fores har vi i flera år arbetat med fakta och statistik om integration och migration. Migrationsinfo.se 2 är en webbtjänst som presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Vi har samlat uppgifter från utvalda källor, som Statistiska Centralbyrån, Migrationsverket och forskarpublikationer. Statistiken på är enhetligt strukturerad med rubrik, ingress, en beskrivande brödtext och diagram för att användaren snabbt ska få svar på frågor som ”Hur påverkas löner av invandring” 3 och ”Vad är cirkulär migration” 4.

Migrationsinfo, mobilversion av förstasidan

Så här skriver webbexperten Jakob Nielsen om konsekvens i webbdesign: 5

Consistency is one of the most powerful usability principles: when things always behave the same, users don’t have to worry about what will happen. Instead, they know what will happen based on earlier experience. Every time you release an apple over Sir Isaac Newton, it will drop on his head. That’s good. The more users’ expectations prove right, the more they will feel in control of the system and the more they will like it. And the more the system breaks users’ expectations, the more they will feel insecure. Oops, maybe if I let go of this apple, it will turn into a tomato and jump a mile into the sky.

Referenser

1. State of the Commons

2. Migrationsinfo.se

3. Påverkar invandring löner och arbetslöshet?

4. Cirkulär migration

5. Non-Standard Use of GUI Widgets