Varför ska du bry dig om detta? Varför kan inte IT- konsulter ta hand om det tekniska och ta emot beslut från myndighetspersonal? Problemet är att det saknas förståelse för mjukvaruutveckling i myndigheters och kommuners ledningsrum. Utan inblick och kunskap blir ledningens beslut okunniga och missriktade.

När ett öppna data- projekt diskuteras behöver både utvecklare och ledning förstå tekniken tillräckligt väl för att kunna bedöma om projektet rör sig i rätt riktning. Först då blir kritiken konstruktiv och arbetet produktivt.

Den verkligt stora utmaningen är alltså att införa regelbundet lärande om IT på ledningsnivåer i offentliga organisationer.