LearningMjukvaruutveckling är en läroprocess. Vi vet inte från början hur slutresultatet kommer se ut. Därför rekommenderar vi åtgärder som stödjer lärande och hjälper alla som arbetar i ett öppna data- projekt att ta till sig och förstå det som byggs. Till exempel är det bra att dela upp arbetet i små delar, så kallad agil systemutveckling, för att underlätta inlärning av svåröverskådliga frågor.

Omfattande och komplexa satsningar bär alltid med sig ett visst mått av osäkerhet, och planering är en förutsättning för att hantera problem. I den fysiska världen gynnas projekt ofta av detaljerade specifikationer och utförliga tidslinjer som gör projektarbetet så förutsägbart som möjligt. It-projekt rymmer dock en annan dynamik och vid skapandet av ny it- infrastruktur kan den klassiska, detaljerade planeringen skapa fler problem än den löser.