IT-branschen använder olika metoder för att kunna leverera kvalitet i tid. Den kanske mest kända och beprövade metoden kallas agil systemutveckling och bygger på idén att projekt delas upp i små, testvänliga delar där framstegen granskas och justeras kontinuerligt. Våra rekommendationer utgår ifrån dessa idéer och applicerar dem på arbetet med öppna data.

Att dela upp stora projekt och arbeta med små, avgränsade delar är kontraintuitivt för många människor. Vi har växt upp i en värld där noggrann planering och förutbestämda processer tagit oss ända till månen. Men månlandningarna var inte resultatet av den traditionella arbetsmodellen. NASAs personal arbetade i en mängd små iterationer, diskreta steg med tester i varje skede och väldigt många misslyckanden som formade den fortsatta processen. I mjukvarusammanhang pratar man om test-driven utveckling och det har blivit en sorts branschstandard.

Vad betyder det egentligen att jobba agilt?