Den svåraste utmaningen i it-projekt är inte att ta bort osäkerhet i förväg utan att anpassa till osäkerheten i takt med att den blottläggs. För att förstå varför det är så kan det hjälpa att se på it-projekt som två korsande linjer, en för flexibilitet och den andra för färdigställande/ avslut. Vid projektstart har vi hundra procent flexbilitet och noll procent avslut. Vid projektets slut är förhållandet omvänt. För varje beslut som genomförs minskar flexibiliteten och färdigställandet ökar.

Dela diagrammet på Facebook
Dela diagrammet på Twitter

Stora it-projekt är svåra att förstå innan du börjat bygga dem. Därför kan en detaljerad plan hindra er, som jobbar med projektet, från att lära under arbetets gång.

Planen kan till och med göra det svårare att upptäcka och åtgärda fel. Överdrivet detaljerad planering minskar flexibiliteten innan det är nödvändigt vilket gör det svårare, inte lättare, att hantera oförutsedda problem som alltid uppkommer. Ju större ett it-projekt är desto mer sannolikt är det att oväntade problem uppstår. För att undvika sådana situationer krävs helt andra metoder än i traditionella projektarbeten.