Formulera nyttan med varje delmoment. Svara på frågan ”Varför ska vi bry sig om detta scenario?”

Lärande är mer effektivt när du som lär dig vet varför du ska bry dig om frågan. Fördelen/ nyttan ska presenteras *före* det som ska läras. Annars ägnar vi mindre uppmärksamhet åt att förstå och minnas.

Varför? Och? Vem bryr sig?
För att hitta en bra ”varför” kan ni använda Varför-Och-VemBryrSig– metoden. Den funkar så här. Beskriv det som ska förklaras och låt en annan person fråga ”Jaha, och varför ska jag bry mig?” Svara och låt den andra personen fråga ”Och?” Nu börjar du bli irriterad och svarar på ett nytt sätt. Då säger den andre personen ”Vem bryr sig?”. När du svarat på den frågan borde du ha en bra anledning till varför just det här är viktigt att förstå.